مبنای اصلی کار در حوزه علمیه، تربیت فقیه است
 اپراتور سایت  23 آذر 1397   اضافه کردن دیدگاه جدید

مبنای اصلی کار در حوزه علمیه، تربیت فقیه است.

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید