جلسه پرفیض ختم صلوات پنج شنبه ها
 سرپرست کل  22 مهر 1396   اضافه کردن دیدگاه جدید

به همت طلاب وکادر محترم جلسه ختم صلوات پنج شنبه ها  با تقدیم 14000صلوات به حضرات معصومین در مدرسه برگزار می گردد ودر آخر نیز با صرف صبحانه از دوستان پزیرایی میگردد.

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید